På denna sida presenteras de olika klasserna med aktuella klasslistor

och längst ned lista över avlidna


      Klass  N III A

Ö.fr.v:  John-Olov Sohlberg, Sven Svensson, Sixten Olsson,  Göran Honkamaa, Lars-Olof Röklander,  Kenneth Ingemarsson, Mats Kristoffersson, Carl-Erik Eriksson, Bengt Öster, Bo Eberhard

M.fr.v: Jan-Erik Andersson, Roland Forbord, Rolf Ödberg, Arne Mernelius, Per-Åke Sporre, Lars Eklund, Åke Johansson, Bo Samuelsson,  Håkan Rombe

N.fr.v: Sune Arnesson, Bill Svanborg, Raymond Brisenfeldt, Bo Nordenström,  Klassföreståndare Alf Jonsson, Nils Hiedland, Alf Öhlander, Ulf Sundberg, Rolf Pousard 

          Klass  N III B

Ö.fr.v  Jan Åman, Lars Carlsson, Hans Lindström, Lars Göransson, Rune Linder, Jan-Erik Lindqvist, Bo Singman, Dick Elming, Harald Deuschel
M.fr.v. Christer Odén, Jan Sarholt, Lennart Nordblad, Hans Fredriksson, Anders Lundström, Göran Egerquist, Bill Nyman, Jan Wallin
N.fr.v. Owe Wåhlin, Lars Gustavsson, Hans Ellervik, Per-Erik Widenberg, Jan Fristedt, Douglas Ekelund, Bertil Renström, Håkan Liljeqvist, Göran Andersson

                                                                          På bilden saknas Lennart Backe                                                        

    Klass  N III C

Ö.fr.v:  Bror Hugo Olsson, Göte Marcusson, Åke Blom, Ingemar Hallqvist

M.fr.v:  Åke Andersson, Reino Engqvist, Ivar Lång, Curt Andersson, Lars-Åke Bexelius

N.fr.v: Bengt Wessel, Lage Zachrisson, Martin Lang, Klassföreståndare Hilding Tengvald, Stig Holmström, Johannes Tomberg, Hangryd Johnsson

         Klass  S III B

Ö.fr.v: Göran Rydén, Lars Boman, Lennart Andersson, Ivo Andersson, Lars Larson (senare Modin), Sven Lodén, Rolf Rosén, Leif Skantze, Sune Hudin, Uno Blomdahl,
Åke Blomberg
M.fr.v: Nils-Erik Andersson, Björn Hall, Alf Treutiger, Bo Björnheden, Mats Karlsson, Leif Johansson (senare Björnlod)
Kjell Rydberg, Lars Björling, Nisse Persson, Hans Falk,
Ulf Hellberg, Per Bedoire
N.fr.v: Sven Olof Fenrup, Bo Zachrisson, Hans Frimazon, Tony Värdig, Klassföreståndare Björn Svensson, Tommy Häggroth, Göran Wessberg, Claes Eggers, Anders Ahliny

Klass S III M

Ö.r.fr.v: Per Lundgren (S1), Nils-Thore Andersson (Lv4), Lars Nord (A6), Torsten Gerhardsson (A6), Göran Dahlström (Ing1), Tor Nyberg (A1), Bernt Ove Gimmersta (Andersson) (A6), Ove Fahlén (A4).

M.r.fr.v: Anders Söderström (Lv3), Nils-Göran Nilsson (S2), Olle Ask (A3), Lennart Andersson (P10), Håkan Hedman (A8), Bengt Persson (Ing2).

N.r.fr.v: Lennart Johansson (S1), Claes-Göran Dahlqvist (A3), Sture Högberg (S2), Leif Gunnerhell (Lv3), Rolf-Eric Pehrsson (A3), Sievert Pettersson (Lv6), Sven Hansson (A3), Bengt Lannér (A3).

 

Ej med på fotot: Per Tollerud (ÖFL), Mats Trygg (ÖFL), Christer Hollström (Ing1).

Medlemmar i FL 1964 från äldre årgångar.

Avlidna Lärare och Elever i FL1964.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------