AKTUELLT

Det har kommit till vår kännedom att Håkan Lampinen, SIIIM63 avled i maj månad 2022.

Må han vila i frid.

------------------  Information från STYRELSEN: ----------------------

Glöm inte att betala Medlemsavgift för 2022. Fortfarande endast 100 kr.

Handelsbanken  6157-934 110 158

----------------------------------------------------------