AKTUELLT

Ja kamrater nu har Sverige öppnat upp så att vi kan börja återgå till ett mera normalt leverne. Vi  måste dock vara förnuftiga och tänka på att smittorisken  fortfarande är aktuell, så umgås med omtanke.

Det vore intressant och få lite information om hur  Ni tacklat pandemin. Har Ni lagt pussel, kollat gamla foton, skrivit en bok eller ........  Hör gärna av Er!


------------------  Information från STYRELSEN: ----------------------

----------------------------------------------------------

Nu börjar det komma in information från aktiviteter som har knytning till FL 64.


 1.        2019 års Verksamhetsberättelse, se nedan.
 2.       Senaste Organet  (fliken "Organet")

 3.       Resultaträkning 2019, se nedan

 4.       Revisionsberättelse 2019, se nedan

 5.       Bilder från 50-års Jubileet  (fliken "Jubileum")
Verksamhetsberättelse 2019

 

Under 2019 har verksamheten förutom ordinarie möte i styrelsen i huvudsak bestått förberedelser för genomförande av 55-årsjubileet, genomförande av detsamma samt arbete med att nystarta vår hemsida. Vi har också lyckats producera ytterligare en årgång av vårt kära Organ och uppdaterat vår matrikel.

Vårt 55-årsjubileum genomfördes den 17 maj på Eklundshofs Herrgård i Uppsala och vår Herre bjöd på ett strålande försommarväder. Sexton elever och två lärare mötte upp och efter en stunds inledande snack började programmet med att Universitetsrektor Mikael Höök höll en intressant föredragning med under rubriken ”Klimathot och energiomställning” som verkligen fick oss att tänka till. Därefter hölls ett föredömligt kort årsmöte styrelsen omvaldes och fick i uppgift att, så långt krafterna räcker, genomföra ett 60-årsjubileum 2024.

Som avslutning på den lärande delen av programmet förde Göran Andersson NIIIB oss tillbaka i historien och berättade om de omvälvande händelserna i DDR så muren föll.

Han tjänstgjorde då som Militärattaché på plats.

Efter detta gick vi över till baren och så fick vi, tack vare en generös donator den stora glädjen att få njuta av skön Gluntsång innan vi avnjöt middagen och den följanade allmänna förbrödringen.

Vår hemsidan har ju tidigare legat nere ett tag men till styrelsens stora glädje anmälde sig Lennart Nordblad NIIIB att fixa till en nystart och Lennart är nu adjungerad som webmaster till styrelsen och ni kan gå in på www.FL1964.com och se resultatet. Den är inte helt klar men arbete pågår kontinuerligt för att utveckla och vidmakthålla sidan.  

Avslutningsvis har styrelsen under 2019 nått sina mål och vi uppmanar nu alla att bidra med snapsvisor, historier och andra reflexioner som vi kan ta in i kommande Organ och på hemsidan.

 

Kenneth Ingemarsson

Ordf